Cty TNHH
ĐẠI THÀNH QUANG MINH
Địa chỉ:
3/23 Trần Thị Dương, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương
Hotline:
091 444 0162 (P. Kinh Doanh)
Email:
daithanhquangminh@gmail.com
Di Động:
0972870905 (Ms. Trà)
QUATCONGNGHIEP
QUANGMINH